14. 08. 2022 - 12:00
Následující restart

Zákony

Health & Safety CodePenal CodeRozcestníkVehicle Code

Vehicle Code

Překročení rychlosti


Pod 100 MPH
Překročení rychlosti o 1 - 15 MPH - $250
Překročení rychlosti o 16 - 25 MPH - $400
Překročení rychlosti o více jak 26 - 99 MPH - $500

Nad 100 MPH
První překročení pokuta až $250 a zabavení DL na 1 měsíc
Druhé překročení pokuta až $400 a zabavení DL na 6 měsíců
Třetí překročení pokuta až $700 a zabavení DL na 1 rok

Při každém překročení rychlosti se strhává 1 bod

Ujíždění policii

Vehicle Code 2800.1 VC je kalifornský zákon, který definuje čin ujíždění policii ve vozidle. Tento oddíl činí přestupkem, když osoba vědomě prchá před policistou, když ji policista pronásleduje v autě nebo na kole.

Přestupek
Pokuta až do výše $500 a/nebo Trest až 2 - 3 roky ve vězení

Felony reckless evading

Kód vozidla 2800.2 VC je kalifornský zákon, který definuje trestný čin bezohledného vyhýbání se. Osoba se dopustí tohoto přestupku tím, že se vyhýbá policii ve vozidle za jízdy s úmyslným nebo svévolným ignorováním bezpečnosti osob nebo majetku.

Jinými slovy, k bezohlednému vyhýbání se dochází, když někdo prchá před příslušníkem donucovacích orgánů v autě – a tato osoba přitom řídí nebezpečným a/nebo bezohledným způsobem.

Existuje velmi specifická právní definice vyhýbání se úředníkovi. Tímto zločinem jste vinen pouze tehdy, pokud:
1. Máte výslovně v úmyslu se policistovi vyhnout;
2. Důstojníkův vůz je charakteristicky označen, vpředu má rozsvícenou červenou svítilnu, sirénu a nejméně jeden další prvek, který jej identifikuje jako vozidlo donucovacích orgánů; a
3. Důstojník je v nějaké formě charakteristické uniformy.

Přestupek
Pokuta až do výše $1,000 a/nebo Trest až 6 měsíců až 1 rok ve vězení

Trestný čin
Pokuta až do výše $2,500 a/nebo Trest až 16 měsíců, 2, nebo 3 roky ve vězení

Reckless driving


Přestupek
Pokuta až do výše $500 a/nebo Trest až 3 měsíců ve vězení
Odebrání 2 bodů z DL

Chybějící SPZ

Kód vozidla 5200 je kalifornský zákon, který stanoví:
1. Pokud dopravní podnik vydá řidiči dvě poznávací značky, musí dát jednu na přední část vozidla a jednu na zadní,
2. a pokud dopravní podnik vydá motoristovi pouze jednu značku, musí ji dát na zadní část vozidla

Podle tohoto statutu:
a) Jsou-li oddělením vydány dvě poznávací značky pro použití na vozidle, musí být připevněny k vozidlu, pro které byly vydány, jedna vpředu a druhá vzadu.
b) Pokud je pro použití na vozidle vydána pouze jedna poznávací značka, musí být připevněna k zadní části vozidla, pokud není poznávací značka vydána pro použití na tahači nákladního vozidla; v takovém případě se poznávací značka zobrazí v souladu s oddílem 4850.5.”

Silniční přestupek
Pokuta až do výše $250

Řízení bez ŘP (DL)


Silniční přestupek
Pokuta až do výše $250 Přestupek
Pokuta až do výše $500 a/nebo Trest až 6 měsíců ve vězení

Řízení se zabaveným ŘP (DL)


Přestupek
Pokuta až do výše $1,500 a/nebo Trest až 1 - 2 roky ve vězení
Zabavení DL na 3 roky

Nezastavení na červenou


Silniční přestupek
Pokuta až do výše - $250
Otočení na červené - $150

Přejetí přes plnou čáru


Silniční přestupek
Pokuta až do výše $250
Odebrání 1 bodu z DL

Jízda v protisměru


Přestupek
Pokuta až do výše $250 a/nebo Trest až 1 rok ve vězení.

Trestný čin
Pokuta až do výše $500 a/nebo Trest až 3 roky ve vězení.
Odebrání 2 bodu z DL

Jízda po chodníku


Přestupek
Pokuta až do výše $250.

Řízení v opilosti


Přestupek
Pokuta až do výše $500.

Řízení pod vlivem drog


Přestupek
Pokuta až do výše $1,500.

Zatmavení skel


Silniční přestupek
Pokuta až do výše $700
(Nelegální zatmavení = pure black)

Řízení motorky bez helmy


Přestupek
Pokuta až do výše $250.

Nedovolené parkování


Přestupek
Pokuta až do výše $250.

2022 © Renegate RP